Case Farms Donates $3,000 to Akron Children's Hospital